Loading...

Dr. Şenay Yener Öztürk Kliniğine Hoşgeldiniz

Ultrason Tanı

ULTRASON NEDİR?

Ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermemesi sebebiyle en güvenilir yöntemdir. 

 

ULTRASON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-4D Ayrıntılı Renkli Ultrason

-Meme Ultrasonu

-Tüm Batın Ultrasonu

-Kalça Ultrasonu

-Tiroid Ultrasonu

-Boyun Ultrasonu

Yüzeyel  Ultrasonu

-Skrotal Ultrasonu

-Alt-Üst Extremite Arter/Ven Doppler

-Carotis Doppler

-Vertebral Doppler

-Renal Arter Doppler

-Plasenta Doppler